Selvbetjening 
Betal kontrolgebyr
Henvendelse vedr. kontrolgebyr
Ledige jobs
Kontakt

Sagsbehandlingsprocedure

Det anbefales, at indsigelse over for et pålagt kontrolgebyr altid sker skriftligt. Indsigelse modtages pr.

  • Mail (www.europark.dk)
  • Telefon (+45 79 432 017)
  • Post (se adresse nedenfor)

Vigtigt at vide
Inden du gør indsigelse, anbefaler vi dig at læse siden FAQ, som er vores "Spørgsmål & Svar"-side. Du kan finde FAQen ovenfor til højre eller ved at klikke her.

Henvendelsens indhold
For at en indsigelse kan behandles fra EuroPark Parkeringskontrols side, skal denne minimum indeholde:

  • Navn og adresse
  • Løbenummer
  • Registreringsnummer
Henvendelse via hjemmesiden:

Vi anbefaler altid at udfylde og indsende en skriftlig indsigelse via vores hjemmeside, fordi den giver dig en vejledning og sikre at henvendelsen indeholder de nødvendige oplysninger, hvis den udfyldes korrekt. Når du indsender en indsigelse via vores hjemmeside, skal du blot følge den procedure, du bliver præsenteret for ved brug af formularen. Formular til henvendelse vedrørende kontrolgebyr: Klik her.

 

Henvendelse via telefon:

Din henvendelse via telefon skal ske til følgende nummer:
+45 79 432 017

Du har mulighed for at ringe til vores servicetelefon. Se servicetelefonen åbningstider. Klik her

For at vi hurtigt og nemt kan behandle din henvendelse, bedes du have enten løbenummeret fra kontrolgebyret eller bilens registreringsnummer klar.

 

Henvendelse via post:
Din henvendelse sendes til:

EuroPark Parkeringskontrol
Att.: EuroPark Parkeringskontrol Kundeservice
Postboks 275
7100 Vejle

 

Om at klage generelt
Såfremt alle nødvendige oplysninger er anført i indsigelse, sættes sagen i bero.

Når en sag er sat i bero, vil der ikke blive sendt rykkerskrivelser. Du skal afvente et skriftligt svar fra EuroPark Parkeringskontrol Kundeservice, som vil besvare din henvendelse. Hvis EuroPark Parkeringskontrol Kundeservice fastholder kravet, vil sagen igen blive aktiveret, og sagen vil blive sendt til retslig inkasso, hvis kontrolgebyret ikke betales.

Såfremt der sker gentagne henvendelser uden, at der fremsættes væsentligt nyt, kan der ikke forventes besvarelse.

Såfremt der ikke gøres indsigelse over for kravet om betaling af kontrolgebyr, følger sagen EuroPark Parkeringskontrols almindelige rykkerprocedure ved skrivelser pålagt yderligere gebyrer.
EuroPark A/S - Lanciavej 1A - 7100 Vejle - Telefon: 70231331 - CVR-nummer: 19055108

Udarbejdet af Onlimited