POWERED BYEuroPark Parkeringskontrol
EuroPark Parkeringskontrol

APCOA PARKING Danmark A/S's idégrundlag er at tilbyde de bedste og mest kundevenlige løsninger i parkeringsbranchen. I APCOA PARKING Danmark A/S ser vi parkering som en service og derfor arbejder vi på at gøre parkering nemt, trygt og ikke mindst overskueligt til gavn for både bilister og kunder.

I APCOA PARKING Danmark A/S udvikler vi hele tiden nye muligheder for dig som kunde og bruger. Se mere på vores hjemmeside.

APCOA PARKING Danmark A/S
EuroPark ParkeringskontrolEuroPark Parkeringskontrol

Hvorfor skal jeg henvende mig skriftligt?

Det er ikke muligt at behandle henvendelser om kontrolgebyrer pr. telefon

Det har siden den 1. juli 2018 ikke været muligt at kontakte Europark telefonisk vedrørende kontrolgebyrer og kontrolafgifter.

Dette skyldes, at fra den 1. juli 2018, har det været muligt, at indgive klage over et kontrolgebyr til Parkeringsklagenævnet. En klage til Parkeringsklagenævnet forudsætter, at modtageren af kontrolgebyret/kontrolafgiften har været i skriftlig kontakt med parkeringsoperatøren og fået afslag.

Såfremt du har modtaget afslag på indsigelsen overfor kontrolgebyret/kontrolafgiften, eller Europark ikke har svaret inden for 3 måneder fra henvendelsesdatoen, kan der indgives klage over kontrolgebyret/kontrolafgiften til Parkeringsklagenævnet.

Af hensyn til formaliteterne omkring behandling af klager i Parkeringsklagenævnet, herunder at det skal kunne dokumenteres, at der er gjort henvendelse til parkeringsoperatøren, har vi været nødsaget til at begrænse sagsbehandlingen, således at denne kun gøres skriftligt. Dette er din sikkerhed for at kunne dokumentere hændelsesforløbet, hvis du senere ønsker at indgive en klage til Parkeringsklagenævnet.